News

lip 11, 2013
Kategoria: General
Napisał: admin
The news module was installed. Exciting. This news article is not using the Summary field and therefore there is no link to read more. But you can click on the news heading to read only this article.
CMS - 1.11.7 - Genovesa
 

Wybór dobrego serwisu klimatyzacji

Niejednokrotnie właściciele klimatyzacji stają przed wyborem dobrego serwisu. Użytkownik nie wiedząc na czym polega przegląd klimatyzacji, ma z tym często problem. Serwis klimatyzacji nie jest łatwą czynnością, zwłaszcza jeśli nie znamy się na podstawach ich przeprowadzenia. Klient z zasady nie musi wiedzieć o wszystkich czynnościach wchodzących w skład profesjonalnego przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych.
Niezbędnych jest kilka czynności:

  • kontrola szczelności układu chłodniczego, 
  • oczyszczenie wymienników wraz z odgrzybianiem, 
  • próba szczelności oraz kontrola drożności układu odprowadzenia skroplin, 
  • kontrola podzespołów urządzenia 
  • pomiar temperatur pracy klimatyzatora 

Dodatkowo można przeprowadzić pomiar efektywności elektrycznej pracy sprężarki i wentylatorów .
W wyjątkowo zaniedbanych klimatyzatorach, często trzeba zdemontować elementy urządzenia w celu ich dokładnego czyszczenia i odgrzybienia. Niekiedy układ chłodniczy klimatyzatora jest nieszczelny co może prowadzić do jego uszkodzenia. W takim przypadku konieczne jest wykonanie wysokociśnieniowej  próby szczelności i usunięcie rozszczelnienia i napełnienia go czynnikiem chłodniczym. Stare urządzenia często zawierają czynnik obecnie wycofany z obrotu.
Niepokojące jest jednak to że aż 25% użytkowników w ogóle nie wykonuje konserwacji.

Oferta Serwisowa

Pragnąc spełnić oczekiwania oraz potrzeby naszych klientów, oprócz instalacji różnego rodzaju klimatyzacji, oferujemy również objęcie tych instalacji serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Wykonujemy prace serwisowe nie tylko na instalacjach przez nas wykonanych. Zapraszamy do współpracy osoby i firmy, które chciałyby oddać w opiekę serwisową własne urządzenia i instalacje.
W ramach współpracy serwisowej zapewniamy naszym klientom:
Fachową obsługę serwisową - wszyscy nasi serwisanci to osoby bardzo dobrze przeszkolone oraz posiadające doświadczenie praktyczne.
Krótki czas reakcji na wezwanie - nasze ekipy serwisowe są w stanie dotrzeć do naszych klientów na terenie Tarnowskich Gór i województwa śląskiego w bardzo krótkim czasie.
Stałą opiekę serwisową - przejęcie pod stałą opiekę urządzeń i instalacji, zmniejsza ryzyko ich awarii oraz przedłuża ich żywotność. Do przejęcia stałej opieki serwisowej niezbędne jest zawarcie z naszą firmą umowy na prowadzenie takich usług.
Obniżenie kosztów eksploatacji - dzięki stałemu nadzorowi urządzeń i instalacji, jesteśmy w stanie zoptymalizować parametry ich działania, przez co zmniejszyć koszty eksploatacji.
Elastyczność - za każdym razem dostosowujemy naszą ofertę serwisową do potrzeb i możliwości klienta. Bardzo często ze względów technologicznych wykonujemy prace serwisowe w godzinach nocnych oraz w dniach wolnych od pracy
Potrzeba serwisowania instalacji klimatyzacji

Agregaty zewnętrzne
Urządzenia zewnętrzne zwane agregatami są wyposażone między innymi w wymiennik ciepła i wentylator. Od wysokiej jakości pracy tych elementów zależy sprawność całej instalacji. Są to elementy mechaniczne, które w wyniku normalnej eksploatacji ulegają zabrudzeniu, a ich sprawność znacznie spada. W wyniku tego urządzenie przestaje chłodzić lub chłodzi dużo słabiej, skraca się jego żywotność, a wzrasta pobór energii.

Urządzenia wewnętrzne
Urządzenia znajdujące się wewnątrz klimatyzowanych pomieszczeń wyposażone są w wentylator, który nawiewa powietrze. Powietrze to przepływa przez skraplacz, dzięki któremu ulega schłodzeniu. W wyniku przepływu powietrza przez skraplacz, jego powierzchnia ulega ciągłemu zabrudzaniu. Nawet cienka warstwa kurzu czy pyłu na nim się gromadząca powoduje, że coraz gorzej schładza on powietrze. Wpływa to na odczuwalny spadek wydajności urządzenia i nie pozwala uzyskać żądanej temperatury pomieszczenia. Systematyczne czyszczenie pozwala natomiast utrzymać urządzenie w pełnej sprawności i wydajności.

Filtry
Powietrze nawiewane przez urządzenia wewnętrzne przepływa przez filtry oczyszczające je z pyłów i cząstek mechanicznych. Z biegiem czasu, filtry te ulegają stopniowemu zabrudzeniu co powoduje zmniejszenie przepływu powietrza i w konsekwencji zmniejsza wydajność klimatyzacji. Zbyt mocno zabrudzone filtry są przyczyną częstego obladzania urządzenia klimatyzacyjnego, co powoduje w konsekwencji wydostawanie się powstających skroplin poza tacę ociekową. Okresowe czyszczenie i wymiana filtrów pozwala pracować urządzeniu bezawaryjnie.

Instalacja freonowa
Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne instalacji połączone są ze sobą instalacją "freonową". Urządzenia funkcjonują właśnie dzięki gazowi znajdującemu się w tej instalacji. Stosowane są w niej różnego typu gazy, niektóre z nich są szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nieszczelność instalacji i wyciek gazu do atmosfery jest wysoce niepożądany. Z drugiej strony zbyt mała ilość gazu w instalacji "freonowej" może dodatkowo spowodować, że urządzenia przestaną chłodzić lub będą chłodzić zbyt słabo. Należy okresowo sprawdzać szczelność instalacji "freonowej" i przeprowadzać wymagane naprawy oraz w przypadkach wycieku, uzupełniać ilość gazu roboczego.

Odprowadzanie skroplin
W powietrzu znajduje się pewna ilość pary wodnej. Powietrze przepływające przez skraplacz ulega schłodzeniu, a część pary wodnej w nim zawartej ulega kondensacji, czyli skropleniu. Kropelki wody spływają po powierzchni skraplacza od instalacji odprowadzenia skroplin. Spływająca woda niesie ze sobą zanieczyszczenia, które osiadają w instalacji odprowadzenia skroplin. Po pewnym czasie instalacja ta może ulec zatkaniu i woda nie będzie odprowadzana. Dochodzi wtedy do "kapania" lub wycieku z urządzenia. Ponadto woda znajdująca się w niedrożnej instalacji wydziela nieprzyjemny, często intensywny zapach. Okresowa kontrola stanu i oczyszczanie instalacji odprowadzania skroplin zapewnia funkcjonowanie urządzeń w sposób zgodny z oczekiwaniami.

Elementy elektryczne i elektroniczne instalacji
Całość instalacji sterowana jest przez automatykę, która jest elektronicznym mózgiem instalacji. To ona wie kiedy temperatura osiąga poziom zadany przez użytkownika i należy wyłączyć urządzenia oraz kiedy jest potrzeba ich włączenia. Od sprawności elektroniki zależy, czy klimatyzacja będzie działała prawidłowo i czy nie będziemy narażeni na przekraczanie zadanych temperatur. Kontrola stanu technicznego aktywnych elementów elektrycznych zapewni instalacji właściwe sterowanie i bezpieczną eksploatację.

Przypominamy zatem wszystkim użytkownikom urządzeń klimatyzacyjnych, a zwłaszcza klimatyzatorów chroniących ważne pomieszczenia o przeprowadzaniu systematycznych przeglądów stanu technicznego tych urządzeń. Zaniedbanie okresowych konserwacji może powodować szybsze zużycie podzespołów, pogorszenia parametrów pracy i doprowadzenie w ostateczności do nieoczekiwanej awarii. Koszty usuwania awarii oraz ewentualne koszty nieplanowanej przerwy w pracy urządzenia są bardzo duże w porównaniu do niewielkiego kosztu przeglądu okresowego. Przypominamy również, że dla wielu urządzeń objętych gwarancją niedopełnienie warunku przeprowadzenia okresowych konserwacji może spowodować skrócenie okresu gwarancji (odpowiednie zapisy powinny być umieszczone w Karcie lub Umowie Gwarancyjnej).
Zgodnie z zaleceniami producentów - przeglądy powinny być dokonywane co najmniej raz do roku. W przypadku dużego obciążenia lub trudnych warunków pracy urządzenia- przeglądy powinny być przeprowadzane częściej.

Wpływ klimatyzacji na zdrowie

Coraz więcej osób dbających o zdrowie zwraca uwagę na jakość powietrza w pomieszczeniu. Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu może wpłynąć niekorzystnie na zdrowie bardzo szybko lub dopiero po kilku latach. Klimatyzacja jest w stanie zapobiec lub osłabić część z tych ujemnych skutków.

Energooszczędne technologie budowania domów i budynków zmniejszyły naturalną wentylację świeżego powietrza, co w najgorszym przypadku może prowadzić do syndromu chorego budynku. Zlikwidowanie wentylacji budynku pozwala zmniejszyć koszty jego ogrzania lub ochłodzenia. Ale oznacza to jednocześnie utrzymanie wysokiego poziomu wilgotności w budynku z powodu codziennej recyrkulacji tego samego powietrza i znajdujących się w nim zanieczyszczeń. Kurz, dym, bakterie, wirusy, pleśń, grzyby i gazy krążą po całym budynku.

Kurz pochodzi ze skóry, włosów i ubrań; przynoszony jest też na butach z zewnątrz. Pleśń i grzyby pojawiają się wraz z kurzem. Gazy mogą pochodzić z farb, lakierów i klejów.

Wilgotność powyżej 50% znacznie zwiększa śmiertelność wśród chorych na wirusa grypy.

Sposoby na obniżenie stężenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu to wentylacja, filtrowanie i kontrola wilgotności. Klimatyzacja daje takie możliwości. Każde urządzenie klimatyzacyjne ma filtr. Rodzaj filtra zależy od systemu. System ze zintegrowaną wentylacją wymaga mniej wydajnego filtra. Wydajność filtra mierzona jest procentową skutecznością zatrzymywania cząstek zanieczyszczeń.

Klimatyzacja a nasze zdrowie

W obecnym świecie rozwój technologii i techniki sprzyjającej człowiekowi jest ogromny. Wraz z postępem cywilizacyjnym rozwija się również i podnosi komfort oraz warunki, w jakich pracujemy. Dziś coraz trudniej wyobrazić sobie biuro bez klimatyzacji. Czas pracy w ostatnich latach ulega znacznemu wydłużeniu, coraz więcej czasu spędzamy w biurowcach, siedzibach naszych firm. Pracujemy w komfortowych i w pełni wyposażonych gabinetach, których nieodzownym elementem jest klimatyzacja, bez niej, szczególnie latem trudno wyobrazić sobie pracę. Jednakże klimatyzacja poza swoimi dobrodziejstwami, jakie niesie może mieć także negatywny wpływ na stan naszego zdrowia. Na co zatem powinniśmy uważać, jak dbać o klimatyzację i czego unikać w korzystaniu z niej?

Zagrożenia płynące z klimatyzacji
W powietrzu zamkniętym w biurowcach, gdzie brak jest cyrkulacji powietrza rozwijają się wszelkiego rodzaju bakterie, wirusy, pleśnie czy grzyby. Wszelkiego rodzaju powstałe w ten sposób pyły i drobnoustroje osadzają się w klimatyzacji, gdzie mają odpowiednie warunki do dalszego rozwoju. Stanowią poważne zagrożenie dla osób, przebywających w takich pomieszczeniach. Mogą być przyczyną chorób, przeziębień czy innych, znacznie poważniejszych konsekwencji. Wszelkie drobnoustroje mogą być niebezpieczna dla naszego zdrowia, a jeśli zauważymy, iż pojawiają się u nas oznaki przeziębienia, choć na dworze jest upalne lato, to możemy być niemal pewni, iż jego powodem jest klimatyzacja.

Jak przeciwdziałać negatywnych skutkom klimatyzowania pomieszczeń?
Najważniejszą sprawą jest właściwa konserwacja i czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych. Bez prawidłowej obsługi tychże urządzeń, możemy mieć niemal stu procentową pewność, iż prędzej czy później zaczniemy chorować. Najbardziej istotną kwestią przy konserwacji jest czyszczenie oraz wymiana filtrów. Bardzo ważne jest, aby czynność ta była wykonywana regularnie w określonych odstępach czasowych. Optymalnym rozwiązaniem jest wyczyszczenie wszystkich filtrów raz na 2 tygodnie. Jednakże przy znacznie większym zanieczyszczeniu niż standardowe, warto powtarzać tę czynność częściej np. w odstępach tygodniowych.

Czy klimatyzacja może zaszkodzić zdrowiu?

Tylko źle zorganizowany system klimatyzacji może zaszkodzić zdrowiu. Przy dobrze zorganizowanym systemie klimatyzacji otoczenie może stać się jedynie zdrowsze.

Wilgotność
Dzięki kontroli wilgotności zahamowany zostaje wzrost drobin kurzu i pleśni. Klimatyzacja utrzymuje wilgotność na poziomie 40 - 60%, co ma pozytywny wpływ na osoby z alergiami.

Wentylacja
Klimatyzacja może mieć zintegrowaną wentylację. Wentylacja mechaniczna jest coraz ważniejsza ze względu na sposób budowania domów w dzisiejszych czasach. Dostarczanie świeżego powietrza zapobiega syndromowi chorego budynku.

Filtrowanie
Wszystkie jednostki wyposażone są w filtr. Rodzaje filtrów mogą się różnić w zależności od typu systemu i potrzeb klienta. Zakres skuteczności filtra: od wyłapywania kurzu i innych cząstek, poprzez pyłki, bakterie, wirusy i nieprzyjemne zapachy, po drobnoustroje i dym.
Ważna jest wymiana filtrów po ustalonym czasie. W przypadku wymiany filtrów za późno powstaje ryzyko, że przesycone zanieczyszczeniami niewymienione filtry zaczną oddawać bakterie do powietrza zamiast je zatrzymywać.

Przeciągi
Odpowiedni dobór mocy urządzeń zapewni, że nie będą tworzyć się przeciągi. To zadanie dla specjalisty i powinno zostać wykonane przez osobę montującą. System o zbyt niskiej wydajności nie będzie w stanie utrzymać żądanej temperatury. System o zbyt wysokiej wydajności będzie powodował przeciągi i wahania temperatur.

Wydałem na klimatyzację niemałe pieniądze, dlaczego mam wydawać kolejne na jakieś przeglądy ???

Oto kilka powodów...

dla komfortu i oszczędności - chcemy skuteczności i niskich kosztów
Zarówno zewnętrzna część urządzenia, tzw. agregaty jak i jednostka wewnętrzna wyposażone są w wymiennik ciepła i wentylator. W wyniku przepływu powietrza, na elementach tych stale osadzają się zanieczyszczenia. Nawet cienka warstwa kurzu czy pyłu gromadząca się na parowniku powoduje, że coraz gorzej schładza on przepływające przezeń powietrze. W wyniku tego maleje wydajność urządzenia, rośnie za to pobór energii i skraca się jego żywotność.

dla zapewnienia czystości powietrza - precz z kurzem w powietrzu
Powietrze nawiewane przez urządzenia wewnętrzne przepływa przez filtry oczyszczające je z pyłów i cząstek mechanicznych. Z biegiem czasu, filtry te ulegają stopniowemu zabrudzeniu. Zmniejszenie przepływu powietrza i w konsekwencji zmniejszenie wydajności klimatyzacji - nie pozwala uzyskać zadanej temperatury. Zbyt mocno zabrudzone filtry są przyczyną częstego obladzania się urządzenia klimatyzacyjnego, co powoduje w konsekwencji wydostawanie się powstających skroplin poza tacę ociekową. Okresowe czyszczenie filtrów pozwala pracować urządzeniu bezawaryjnie.
nie chcemy "brzydkich"zapachów
W powietrzu, którym oddychamy znajduje się pewna ilość pary wodnej. Powietrze przepływające przez parownik w jednostce wewnętrznej ulega schłodzeniu, w wyniku czego część pary wodnej w nim zawartej ulega kondensacji, czyli skropleniu. Kropelki wody spływają po powierzchni skraplacza do "tacy kondensatu" i dalej do instalacji odprowadzenia skroplin, osadzając z czasem na swojej "drodze" warstwę zanieczyszczeń wydzielających w pewnych okolicznościach intensywny, często nieprzyjemny zapach.

dla bezpieczeństwa -dezynfekcja
Jeśli nasze urządzenie nie funkcjonuje w trybie automatycznym przez całą dobę (a tak dzieje się w 90% przypadków) i przed jego wyłączeniem nie ustawiamy go na jakiś czas w tryb osuszania, pozostająca w nim wilgoć może stać się pożywką dla rozwoju bakterii. Aby temu zapobiec po okresowym czyszczeniu przeprowadza się przy pomocy specjalnych preparatów zabieg dezynfekcji.

dla "świętego spokoju" - myślmy o czyś innym
Sprężarka "serce" klimatyzatora, wymienniki ciepła, silniki wentylatorów, łożyska, układy elektryczne i elektroniczne, elementy mocujące, układ odprowadzania skroplin, układ sterowania. Od sprawności wszystkich tych elementów zależy, czy klimatyzacja będzie działała prawidłowo, czy osiągniemy taki efekt jakiego oczekiwaliśmy decydując się na zakup urządzenia. Zatem jak w medycynie - lepiej zapobiegać niż leczyć. Drobne nieprawidłowości i efekty naturalnego zużycia usunięte w czasie przeglądu pozwolą nam nie myśleć o nim w czasie korzystania z jego zalet.

dla zachowania uprawnień gwarancyjnych
To powód właściwie najmniej istotny. Jeśli nasze urządzenie zamontuje doświadczony, kompetentny instalator zgodnie z " zasadami sztuki" prawdopodobieństwo awarii urządzenia z powodu wady ukrytej jest bardzo niewielkie.To brak stałego dozoru i konserwacji jest najczęstszą przyczyną pojawiania się problemów z funkcjonowaniem klimatyzatora. Stąd też pojawiający się w warunkach gwarancji udzielanej przez producenta (niezależnie od marki urządzenia)wymóg dokonywania okresowych przeglądów serwisowych.

Klimatyzacja nie tylko na lato

Urządzenia klimatyzacyjne instalowane w domach i mieszkaniach już dawno przestały być oznaką luksusu i wysokiego statusu społecznego. Podobnie jak nowe samochody, nowobudowane osiedla wielorodzinne mają klimatyzację w standardzie. Normą stało się również montowanie klimatyzatorów w indywidualnych lokalach mieszkalnych.
Fakt, że urządzenia klimatyzacyjne stają się dziś coraz bardziej popularne, nikogo już nie dziwi. Klimatyzacja doskonale spełnia swoją funkcję latem, kiedy słupek rtęci przekracza 30 stopni C. Wówczas wypełnia pomieszczenie odświeżającym i chłodnym powietrzem, które pozwala przetrwać upały. Coraz częściej jednak klimatyzatory wykorzystywane są także wtedy, kiedy za oknem temperatura spada poniżej zera. Tylko po co zimą klimatyzacja?

I zimne, i ciepłe
Innowacje technologiczne potrafią dziś zadziwić. Okazuje się bowiem, że nowoczesne klimatyzatory wyposażone są również w funkcję grzania, co umożliwia korzystanie z nich także zimą – tak jak z pieca czy grzejnika. Przeznaczeniem klimatyzacji jest przede wszystkim utrzymywanie powietrza w "dobrej kondycji", odpowiednio do potrzeb domowników. Dlatego też powietrze może być albo chłodzone albo ogrzewane, w zależności od funkcji ustawionej na sterowniku urządzenia. Wybierając odpowiedni klimatyzator należy przede wszystkim określić, czy ma on jedynie chłodzić pomieszczenia czy również regulować temperaturę i wilgotność powietrza przez cały rok. Klimatyzatory, jakie proponujemy, mogą realizować obie te funkcje jednocześnie. Klienci nie chcą dziś inwestować w kilka urządzeń, jeśli jedno może zapewnić im wystarczający komfort i do tego jeszcze oszczędności.

To się opłaca
Klimatyzator może realizować funkcję grzania, głównie dzięki zastosowaniu systemu pompy ciepła. Takie urządzenie w trybie pracy grzewczej zużywa kilka razy mniej energii niż zwykły grzejnik elektryczny o podobnej mocy. - Przykładowo, jeden z naszych modeli ściennych – o mocy grzewczej 3,2 kW, który może pracować skutecznie aż do temperatury na zewnątrz -2 st. C, zużyje tylko 660 W energii elektrycznej. Oznacza to, że przy takiej wydajności klimatyzator dostarcza trzy razy więcej ciepła niż zużywa prądu.

Zasada działania klimatyzatora.

Zasada klimatyzacji zawsze sprowadza się do jednej rzeczy: pobrać energię w jednym miejscu i oddać ją w innym.

Proces ten wymaga jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz miedzianych rur do połączenia obu urządzeń. Poprzez rury z jednej jednostki do drugiej przepływa czynnik chłodniczy. To właśnie czynnik chłodniczy pobiera energię w jednej jednostce i oddaje ją w drugiej.

Chłodzenie
1. Jednostka wewnętrzna
Wentylator wywiewa gorące powietrze na wymiennik ciepła, przez który płynie zimny czynnik chłodniczy. Zimny czynnik chłodniczy pochłania ciepło z powietrza i do pomieszczenia wywiewane jest ochłodzone powietrze.

2. Miedziane rury
Czynnik chłodniczy krąży w rurach między jednostkami przenosząc ciepło z jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej.

3. Jednostka zewnętrzna
Poprzez sprężenie czynnik chłodniczy w stanie gazowym zostaje ogrzany i zwiększa się jego punkt wrzenia. W jednostce zewnętrznej ciepło uzyskane w wyniku sprężenia zostaje oddane do powietrza na zewnątrz za pomocą wentylatora, który wywiewa powietrze na wymiennik ciepła.

4. Czynnik chłodniczy
Ciekły czynnik chłodniczy wraca do jednostki wewnętrznej.

5. Jednostka wewnętrzna
W jednostce wewnętrznej czynnik chłodniczy jest rozprężany, co umożliwia mu pobranie ciepła z powietrza w pomieszczeniu.

Pompa ciepła

Pompa ciepła jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).
Pompy ciepła najczęściej mają zastosowanie w:
gospodarstwach domowych (chłodziarki, zamrażarki),
przetwórstwie spożywczym (chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu),
klimatyzacji pomieszczeń (chłodzenie pomieszczeń),
chłodnictwie, ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza).
W chłodziarkach i zamrażarkach ciepło jest "wypompowywane" z przechowywanych produktów (co obniża ich temperaturę) a oddawane do pomieszczenia, w którym stoi lodówka lub zamrażarka. Pompa ciepła zastosowana do ogrzewania pomieszczeń "wypompowuje" ciepło z otoczenia o niskiej temperaturze (z gruntu lub powietrza na zewnątrz budynku) i po podniesieniu temperatury czynnika roboczego oddaje ciepło do ogrzewanego pomieszczenia.

Zasada działania
Nazwa "pompa ciepła" jest użyta przez analogię do nazwy powszechnie znanej "pompy hydraulicznej" pompującej ciecz (najczęściej wodę) z niżej położonego zbiornika do zbiornika położonego wyżej. Zarówno "pompa hydrauliczna" jak i "pompa ciepła" potrzebują energii dostarczonej z zewnątrz. Kiedy ciepło płynie w naturalnym kierunku (od wyższej temperatury do niższej), przepływ tego ciepła może być wykorzystany do napędu silnika cieplnego podobnie jak przepływ wody płynącej grawitacyjnie z góry na dół napędza silnik hydrauliczny (turbinę wodną). Aby "zmusić" ciepło do płynięcia w odwrotnym kierunku (od temperatury niższej do wyższej) należy z zewnątrz dostarczyć energii do napędu, podobnie jak przy pompowaniu wody z dolnego zbiornika do górnego. Przy odpowiedniej konstrukcji "pompa ciepła" i "silnik cieplny" mogą być jednym urządzeniem, podobnie jak jednym urządzeniem mogą być pompa hydrauliczna i silnik hydrauliczny (np. turbina Kaplana) w elektrowni szczytowo-pompowej.
Sprężarkowe pompy ciepła realizują obieg termodynamiczny (obieg Lindego), będący odwróceniem obiegu silnika cieplnego. Ciepło jest pobierane przez roboczy czynnik termodynamiczny (freon, amoniak, sprężony dwutlenek węgla) w parowniku (dolne źródło ciepła), w którym czynnik odparowuje i trafia do sprężarki, gdzie rośnie energia wewnętrzna czynnika (a więc i temperatura), a następnie w skraplaczu oddaje ciepło (górne źródło ciepła) skraplając się i przez zawór dławiący lub rurkę kapilarną, trafia z powrotem do parownika.
Pompy ciepła wykorzystują ciepło niskotemperaturowe (o niskiej energii) (w praktyce 0 °C - 60 °C), trudne do innego praktycznego wykorzystania.
Główną zaletą pompy ciepła jest stosunkowo niewielka ilość energii niezbędnej do dostarczenia określonej ilości ciepła. Pompa wykorzystuje energię z otoczenia (grunt, woda lub powietrze). Dzięki temu koszty ogrzewania są niższe niż na przykład w przypadku grzejników elektrycznych. Pompy ciepła należą do jednych z najefektywniejszych źródeł energii, pozwalając znacznie obniżyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery i ograniczyć zużycie surowców naturalnych.

Rodzaje pomp ciepła
Pompy ciepła można sklasyfikować według różnych kryteriów. Najważniejsze jest jednak to z jakiego otoczenia pompa pobiera ciepło i w jaki sposób przekazuje je do pomieszczeń. Najczęściej używanymi pompami są:
  • gruntowe (solanka/woda, bezpośrednie odparowanie/woda, bezpośrednie odparowanie/bezpośrednie skraplanie),
  • wodne (woda/woda, woda/powietrze),
  • powietrzne (powietrze/woda, powietrze/powietrze).

W zależności od zewnętrznego źródła zasilania można je również podzielić na:
elektryczne, olejowe, gazowe (GHP – Gas Heating Pumps).
Dobór źródła zasilania ma nie tylko wpływ na ostateczną ekonomiczność i efektywność rozwiązania (zastosowanie silników gazowych pozawala na dalsze oszczędności dochodzące nawet do 50% w stosunku do tradycyjnych pomp ciepła), ale również na środowisko (LPG jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym niż np. olej opałowy).

Dobór pompy ciepła
Pompa ciepła uzyskuje największe skuteczności energetyczne w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym (ogrzewanie podłogowe). Nowo budowany obiekt powinien posiadać świadectwo energetyczne, z którego można skorzystać przy doborze mocy pompy ciepła. Moc pompy ciepła dobiera się w oparciu o projektowe obciążenie cieplne budynku. Zapotrzebowanie na ciepło dla domu zależy od wielu czynników jak powierzchnia budynku, budowa ścian, ilość i rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych i wiele innych.
Przy projektowaniu systemów grzewczych z pompą ciepła mamy do wyboru kilka rozwiązań:
system monowalentny – pompa jest jedynym urządzeniem grzewczym;
system biwalentny alternatywny – w systemie pracują dwa urządzenia; po osiągnięciu określonej temperatury zewnętrznej pompa wyłącza się i włącza się drugie urządzenie np. kocioł gazowy lub olejowy; system biwalentny równoległy – w systemie pracują dwa urządzenia; po osiągnięciu określonej temperatury zewnętrznej włącza się drugie urządzenie i od tej pory obydwa urządzenia pracują równocześnie.

Klimatyzacja obowiązkiem pracodawcy


KLIMATYZACJA W BIURZE
Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej... Osoby zatrudnione w biurze złożyły pismo do pracodawcy o zakup klimatyzatora w związku z letnimi upałami. Kiedy trzeba uwzględnić taką prośbę?

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy (§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
Uwaga!
Zapewnienie w pomieszczeniach pracy odpowiedniej temperatury to jeden z elementów zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przepisy nie określają jednak pojęcia odpowiedniej temperatury.

Odpowiednia temperatura w pomieszczeniach pracy
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do wykonywanej pracy, nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że nie pozwalają na to względy technologiczne. W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).

Można uznać, że ustalone temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń - dla pomieszczeń biurowych 20°C - odpowiadają w przybliżeniu optymalnym temperaturom w pomieszczeniach, w tym pomieszczeniach pracy (§ 134 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Kiedy wniosek o zakup klimatyzatora jest uzasadniony?
Jeżeli temperatura w pomieszczeniach pracy biurowej znacząco przekracza optymalną temperaturę do pracy (czyli 20°C), to wniosek pracowników o podjecie działań o jej obniżenie należy uznać za uzasadniony.

Uwaga!
Pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 207 § 2 Kodeksu pracy). Dlatego przysługuje mu wybór sposobu realizacji obowiązku zapewnienia optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy.

Autor:JanMPióro
źródło: www.elettery.pl

Jaki jest wpływ klimatyzacji na wydajność pracy?

Dzięki klimatyzacji można stworzyć warunki, w których użytkownik czuje się najlepiej, z odpowiednią temperaturą i wilgotnością. Nowoczesne klimatyzatory wytwarzają czyste, zdrowe i świeże powietrze, usuwając z niego nadmiar wilgoci i zapobiegając pleśni. Wszystko to można osiągnąć bez przeciągów ani hałasu.

Krótko mówiąc, klimatyzacja poprawia samopoczucie, zwiększa aktywność i kondycję, co daje wiele korzyści, ponieważ kto czuje się dobrze, ten jest bardziej twórczy i produktywny. A kto z nas nie lubi przebywać w klimatyzowanym sklepie, kawiarni, restauracji lub hotelu, szczególnie latem?

Istnieje ścisły związek pomiędzy jakością pracy człowieka a temperaturą jego bezpośredniego otoczenia. Zbyt gorąca, zbyt zimna, lub zbyt wilgotna atmosfera z pewnością nie sprzyja wyższej efektywności pracy.

Zależność ta przedstawiona jest na wykresie. Wydajność pracy zaczyna spadać przy około 22°C, natomiast powyżej 26°C następuje gwałtowne załamanie. Jest zatem ważne, aby utrzymywać temperaturę pod kontrolą. Należy zwrócić uwagę, że zwrot 'temperatura odczuwalna' z założenia uwzględnia wilgotność.

Udowodniono naukowo, że:
Przy wysokich temperaturach częściej zdarzają się wypadki - optymalną temperaturą jest około 20°C.
Gdy jest zbyt gorąco, gwałtownie spada wydajność umysłowa i rytm pracy.
Utrzymanie stałej atmosfery jest oczywiście uzależnione od wielu czynników.
Aby budynek był komfortowy i spełniał swe funkcje, należy właściwie zadbać o znajdujące się w nim instalacje.

Sposób na dobry klimat w mieszkaniu

Jeszcze do niedawna dostępny był dla nielicznych. Kojarzył się z luksusem dla bogaczy. Dziś kosztuje tyle, co telewizor i coraz częściej staje się skuteczną alternatywą dla nieznośnych upałów, które sprawiają, że trudno nam normalnie funkcjonować.
Upał owszem, ale na wakacjach. Kiedy zastaje nas w mieście, zwłaszcza podczas pracy, skutecznie utrudnia wykonywanie codziennych obowiązków. Jazda samochodem, a jeszcze gorzej – stanie w korkach - w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza staje się w aucie bez klimatyzacji nie do zniesienia. Nie lepiej jest nocą.
Marzy nam się spokojny sen, ale wysoka temperatura przy bezwietrznej pogodzie potrafi sprawić, że przewracamy się z boku na bok i nie jesteśmy w stanie zmrużyć oka. Dlatego trudno zgodzić się z tymi, którzy twierdzą, że klimatyzacja to niepotrzebny zbytek. 10 lat temu za klimatyzator trzeba było zapłacić co najmniej 10 tysięcy. Dziś, unowocześniony odpowiednik takiego modelu kosztuje nie więcej niż telewizor.
Nie tylko temperatura

W domach najbardziej popularne są klimatyzatory ścienne. - Przekonuje ich cena, ale także cicha praca, rozsądne zużycie energii oraz liczba dodatkowych funkcji, która może przyprawić o zawrót głowy.

Jonizator neutralizuje jony dodatnie, a pomieszczenie wypełnia naturalnym powietrzem. Biofiltr unieszkodliwia działanie ponad 95% bakterii oraz wyłapuje 99% kurzu z powietrza, zaś kolektor plazmowy potrafi oczyścić powietrze z dymu, pyłków oraz kurzu, dzięki czemu dom staje się bardziej przyjazny dla alergików.
Na zdrowie?

Przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, zwłaszcza podczas upałów, zaleca się dzieciom, osobom starszym oraz wszystkim tym, którzy mają problemy z krążeniem lub cierpią na nadciśnienie. Mimo, że w środku lata można mieć niemalże zimową temperaturę, nie wolno zapominać o zdrowym rozsądku. Nawet w najbardziej upalne dni, temperatura w mieszkaniu nie powinna być niższa od tej na zewnątrz o więcej niż 6, 7 stopni Celsjusza.

Większe różnice bardzo często są przyczyną przeziębienia i wbrew założeniom towarzyszącym zakupowi klimatyzatora – skutkują pogorszeniem samopoczucia. Trzeba także pamiętać o odpowiedniej konserwacji urządzenia. Dobrze, jeśli chociaż dwa razy w roku specjaliści od klimatyzacji dokonają kompleksowego przeglądu.
Oszczędności nieoszczędne

- Z roku na rok rośnie sprzedaż klimatyzatorów osobom prywatnym. - Niektórym wciąż jednak trudno jeszcze zrozumieć, że oszczędności za wszelką cenę, kończą się tym, że ostatecznie zaczynamy przepłacać. Tak się dzieje, kiedy wybieramy klimatyzator, którego moc jest niedostosowana do pomieszczenia, jakie ma ochładzać.

Na etapie zakupu jesteśmy bogatsi o kilkaset złotych, ale szybko okazuje się, że albo klimatyzator nie jest w stanie wychłodzić domu do oczekiwanej temperatury, albo, żeby sprostać naszym wymaganiom, musi działać niemalże bez przerwy, pochłaniając przy okazji ogromne ilości energii elektrycznej.

O instalacji klimatyzatorów najlepiej pomyśleć na etapie budowy domu, a przynajmniej przed pracami wykończeniowymi. Wówczas bez problemu ukryjemy wszystkie rurki, tak by nie szpeciły pomieszczenia. Jeśli jednak kupiliśmy dom na rynku wtórnym, albo klimatyzacja zamarzyła nam się już po zakończeniu budowy, nie znaczy to wcale, że przespaliśmy swoją szansę na dobry klimat. Fachowi instalatorzy poradzą sobie także w takim przypadku.

Co daje klimatyzacja?

Dzięki klimatyzacji można stworzyć warunki, w których użytkownik czuje się najlepiej, z odpowiednią temperaturą i wilgotnością. Nowoczesne klimatyzatory wytwarzają czyste, zdrowe i świeże powietrze, usuwając z niego nadmiar wilgoci i zapobiegając pleśni. Wszystko to można osiągnąć bez przeciągów ani hałasu.
Krótko mówiąc, klimatyzacja poprawia samopoczucie, zwiększa aktywność i kondycję, co daje wiele korzyści, ponieważ kto czuje się dobrze, ten jest bardziej twórczy i produktywny. A kto z nas nie lubi przebywać w klimatyzowanym sklepie, kawiarni, restauracji lub hotelu, szczególnie latem?

Klimatyzacja uchodzi za symbol luksusu. Tymczasem można ją mieć za całkiem nieduże pieniądze.
O tym, jak ciężkie do zniesienia bywają upały, nie trzeba nikogo przekonywać. Ci, którzy mają dość gorącego mieszkania, powinni pomyśleć o klimatyzatorze, tym bardziej, że oprócz chłodzenia oczyszcza on powietrze, a nawet - jeśli ma pompę ciepła - może ogrzewać wiosną i jesienią.
Czy wykonać serwis urządzeń i instalacji?
Przed latem, a więc sezonem pojawia się zawsze pytanie: czy wykonać serwis urządzeń i instalacji? Niewykonanie przeglądu to pozorne oszczędności, o których możemy się dowiedzieć w momencie awarii. Po kilku latach użytkowania jedna awaria może przerodzić się w lawinę zdarzeń, a ich koszt niejednokrotnie może przerosnąć cenę nowego urządzenia.

Czy wykonać serwis urządzeń i instalacji?

Na rynku polskim w zakresie małej, średniej czy dużej klimatyzacji pojawia się trend wydłużania gwarancji na urządzenia nawet do 5 lat, pod warunkiem wykonywania cyklicznych przeglądów urządzeń lub podpisania umowy serwisowej.
Zdecydowana większość producentów zaleca wykonywanie przeglądów okresowych co 6 miesięcy, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku. Utarło się, iż należy wykonać taki przegląd przed sezonem letnim oraz na jego koniec. Dla urządzenia klimatyzacyjnego koniec lata to nie koniec sezonu. Znaczna część urządzeń pracuje przez cały rok w różnych trybach pracy. Kończąc sezon letni, należy przygotować urządzanie do sezonu zimowego, kiedy będzie ono pracować i na przykład służyć do ogrzewania.

Serwisowanie urządzeń do klimatyzacji

Proponujemy naszym klientom i klientom potencjalnym ofertę na serwisowanie urządzeń do klimatyzacji.

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
Urządzenia zewnętrzne zwane agregatami są wyposażone między innymi w wymiennik ciepła i wentylator. Od wysokiej jakości pracy tych elementów zależy sprawność całej instalacji. Są to elementy mechaniczne, które w wyniku normalnej eksploatacji ulegają zabrudzeniu, a ich sprawność znacznie spada. W wyniku tego urządzenie przestaje chłodzić lub chłodzi dużo słabiej, skraca się jego żywotność, a wzrasta pobór energii.

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
Urządzenia znajdujące się wewnątrz klimatyzowanych pomieszczeń wyposażone są w wentylator, który nawiewa powietrze. Powietrze to przepływa przez skraplacz, dzięki któremu ulega schłodzeniu. W wyniku przepływu powietrza przez skraplacz, jego powierzchnia ulega ciągłemu zabrudzaniu. Nawet cienka warstwa kurzu czy pyłu na nim się gromadząca powoduje, że coraz gorzej schładza on powietrze. Wpływa to na odczuwalny spadek wydajności urządzenia i nie pozwala uzyskać żądanej temperatury pomieszczenia. Systematyczne czyszczenie pozwala natomiast utrzymać urządzenie w pełnej sprawności i wydajności.

FILTRY
Powietrze nawiewane przez urządzenia wewnętrzne przepływa przez filtry oczyszczające je z pyłów i cząstek mechanicznych. Z biegiem czasu, filtry te ulegają stopniowemu zabrudzeniu co powoduje zmniejszenie przepływu powietrza i w konsekwencji zmniejsza wydajność klimatyzacji. Zbyt mocno zabrudzone filtry są przyczyną częstego obladzania urządzenia klimatyzacyjnego, co powoduje w konsekwencji wydostawanie się powstających skroplin poza tacę ociekową. Okresowe czyszczenie i wymiana filtrów pozwala pracować urządzeniu bezawaryjnie.

INSTALACJA FREONOWA
Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne instalacji połączone są ze sobą instalacją "freonową". Urządzenia funkcjonują właśnie dzięki gazowi znajdującemu się w tej instalacji. Stosowane są w niej różnego typu gazy, niektóre z nich są szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nieszczelność instalacji i wyciek gazu do atmosfery jest wysoce niepożądany. Z drugiej strony zbyt mała ilość gazu w instalacji "freonowej" może dodatkowo spowodować, że urządzenia przestaną chłodzić lub będą chłodzić zbyt słabo. Należy okresowo sprawdzać szczelność instalacji "freonowej" i przeprowadzać wymagane naprawy oraz w przypadkach wycieku, uzupełniać ilość gazu roboczego.

ODPROWADZANIE SKROPLIN
W powietrzu znajduje się pewna ilość pary wodnej. Powietrze przepływające przez skraplacz ulega schłodzeniu, a część pary wodnej w nim zawartej ulega kondensacji, czyli skropleniu. Kropelki wody spływają po powierzchni skraplacza od instalacji odprowadzenia skroplin. Spływająca woda niesie ze sobą zanieczyszczenia, które osiadają w instalacji odprowadzenia skroplin. Po pewnym czasie instalacja ta może ulec zatkaniu i woda nie będzie odprowadzana. Dochodzi wtedy do "kapania" lub wycieku z urządzenia. Ponadto woda znajdująca się w niedrożnej instalacji wydziela nieprzyjemny, często intensywny zapach. Okresowa kontrola stanu i oczyszczanie instalacji odprowadzania skroplin zapewnia funkcjonowanie urządzeń w sposób zgodny z oczekiwaniami.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Całość instalacji sterowana jest przez automatykę, która jest elektronicznym mózgiem instalacji. To ona wie kiedy temperatura osiąga poziom zadany przez użytkownika i należy wyłączyć urządzenia oraz kiedy jest potrzeba ich włączenia. Od sprawności elektroniki zależy, czy klimatyzacja będzie działała prawidłowo i czy nie będziemy narażeni na przekraczanie zadanych temperatur. Kontrola stanu technicznego aktywnych elementów elektrycznych zapewni instalacji właściwe sterowanie i bezpieczną eksploatację.

Przypominamy zatem wszystkim użytkownikom urządzeń klimatyzacyjnych, a zwłaszcza klimatyzatorów chroniących ważne pomieszczenia o przeprowadzaniu systematycznych przeglądów stanu technicznego tych urządzeń. Zaniedbanie okresowych konserwacji może powodować szybsze zużycie podzespołów, pogorszenia parametrów pracy i doprowadzenie w ostateczności do nieoczekiwanej awarii. Koszty usuwania awarii oraz ewentualne koszty nieplanowanej przerwy w pracy urządzenia są bardzo duże w porównaniu do niewielkiego kosztu przeglądu okresowego. Przypominamy również, że dla wielu urządzeń objętych gwarancją niedopełnienie warunku przeprowadzenia okresowych konserwacji może spowodować skrócenie okresu gwarancji (odpowiednie zapisy powinny być umieszczone w Karcie lub Umowie Gwarancyjnej).
Zgodnie z zaleceniami producentów - przeglądy powinny być dokonywane co najmniej raz lub dwa razy do roku. W przypadku dużego obciążenia lub trudnych warunków pracy urządzenia przeglądy powinny być przeprowadzane częściej.

Za zgodą firmy PRAVA

Previous page: Klimatyzacja  Następna strona: Grzejniki konwektorowe  

 
Polityka cookies